Juristpartner logotype
facebook

Verksamhet

OFFENTLIG UPPHANDLING

Offentlig upphandling är ett komplext område med en gedigen uppsättning av regler. Offentlig upphandling innebär att offentliga kontrakt ska tilldelas den anbudsgivare som har lämnat det mest förmånligaste anbudet. Det viktiga är att samtliga anbudsgivare ges lika möjligheter och att anbudsprocessen genomförs på ett korrekt sätt. Vi bistår med rådgivning och tolkning i det fall att felaktigheter har uppstått i anbudsprocessen. Utöver det lämnar vi råd angående förfrågningsunderlag, utför anbudsutvärdering samt bistår med utvärderingar och klagomål till Konkurrensverket. Vi är även ombud i överprövningsärenden.

NYHETER

10 April 2014
Juristpartner ställer ut på Näringslivsmässan i Norrköping 8-9 maj. Kom Läs mer »

1 Mars 2014
Vår jurist Walter Sköldstam håller ett flertal utbildningar för besiktningsmän Läs mer »

1 Februari 2014
Vår jurist Walter Sköldstam föreläser på KTH om arbetsrätt. Läs mer »

Alla nyheter »
Allmänna villkor mm   |   011-400 00 50   |   G:a Rådstugugatan 30, 602 24 Norrköping   |   info@juristpartner.se